Tietosuojaseloste

Päivitetty 29.12.2020

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Urban Roots käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Urban Roots:illa on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta koska tahansa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja tiedottaa tehdyistä olennaisista muutoksista rekisteröityjä

 

REKISTERINPITÄJÄ

Urban Roots

Y-tunnus:  3130693-4

Caloniuksenkatu 6 B 31

00100 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@urbanroots.fi

 

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittely

Urban Roots kerää ja käsittelee Urban Roots:in verkkopalveluiden käyttäjiltä henkilötietoja

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan myös käyttäjän itsensä tai Urban Roots:in lisäämät tai päivittämät tiedot. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 

 • Etu- ja sukunimi/-nimet, sukupuoli, syntymäaika, asiointikieli
 • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus, mikäli asiakkaana toimii yritys
 • Myyntipalvelun käyttäjiltä kerätään myös tilinumero myyntitulon maksua varten tai
 • Ostotapahtuman tiedot: tilausnumero, tilausajankohta, tilatut tuotteet ja palvelut, toimitustapa, maksutapatieto*
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: kuten kohdistetut toimenpiteet ja osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
 • Käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • Tiedot verkkokaupan käytöstä ja ostoskäyttäytymisestä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkosivujen eri alueille vietetystä ajasta
 • Mahdolliset muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot

 

*Urban Roots ei koskaan tallenna maksukorttien, pankkitunnusten, tai muiden maksuvälineiden henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

 

Tietolähteet ja tiedonkeruu

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Urban Roots:in järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä, joiden käytöstä kerrotaan alla kohdassa Evästeiden käyttö.

 

Tiedon säilytysaika

Urban Roots käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin pitkään, kun asiakassuhde jatkuu tai uutiskirjeen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuuvelvoitteisiin.

 

Tietosuojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla.  Henkilötietoja suojataan katoamiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä ja luovutukselta. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Urban Roots:in työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää.

 

Käyttäjän oikeudet

Urban Roots:in verkkokaupan tai myyntipalvelun käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, se johtaa siihen, ettei Urban Roots välttämättä voi tarjota palveluitaan rekisteröidylle.

 

Tietosuojalainsäädännön mukaan jokaisella Urban Roots:in verkkopalvelun käyttäjällä on lisäksi koska tahansa oikeus:

 • saada tietoonsa mitkä henkilötiedot hänestä on kerätty rekisteriin
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä
 • vaatia kerättyjen tietojen poistoa
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle lainsäädännön asettamien edellytysten täyttyessä; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö yllä mainittuun sähköpostiin. Urban Roots voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän jostain syystä katsoo Urban Roots:in käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

Evästeiden käyttö Urban Roots verkkokaupassa

Urban Roots:in verkkopalveluissa käytetään evästeitä palveluiden kehittämiseen yleisen käyttökokemuksen personoimiseen ja laadun parantamiseen. Evästietä käytetään tämän lisäksi myös markkinoinnin kohdentamiseen ja personoimiseen.

Urban Roots:in sivustoilla käytettävät evästeet on jaettu viiteen pääkategoriaan käyttötarkoituksen mukaan eli, toiminnallisiin, mainonta-, kehitys- ja sosiaalisen median evästeisiin. 

Toiminnalliset evästeet ovat verkkokaupan ja palvelun toiminnalle välttämättömät. Evästeet mahdollistavat erilaisia toimintoja kuten ostoskorin päivittämisen.

Mainonnan kohdentamiseksi asetettavat evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen siten, että markkinointikumppaneidemme sivustoilla näkyvä mainonta olisi käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavaa.

Kehitysevästeiden avulla seurataan, miten sivustoja käytetään ja miten paljon eri sivuja luetaan tai kuinka pitkän ajan käyttäjä viettää milläkin verkkopalvelun sivulla. Näitä tietoja käytetään palvelun ja sivuston kehittämiseen.

Sosiaalisen median asettamat evästeet voivat mahdollistaa käyttäjän sivujen seurannan, jos käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena kyseisen sosiaalisen median palveluun.

 

 

Hae tuotteita ja kokoelmia